Ontruimingsplattegronden met de kortste en veiligste vluchtwegen

In bedrijven en openbare gebouwen moeten ontruimingsplattegronden aanwezig zijn. Vluchtwegplattegronden in combinatie met noodverlichting en vluchtroute bordjes (vluchtwegaanduidingen) maken gebouwen veilig. Zo kunnen alle aanwezigen bij calamiteiten de kortst mogelijke of veiligste vluchtweg vinden om het gebouw te verlaten.

 

Vluchtwegplattegronden conform NEN 8112 en NEN 1414

Ontruimingsplattegronden maken, gebeurt bij Arbo Fire Support conform de NEN 8112 Leidraad voor Ontruimingsplannen voor gebouwen. De symbolen van veiligheidsvoorzieningen op onze vluchtwegplattegronden zijn getekend volgens de norm NEN 1414 voor ontruimings- en aanvalsplattegronden.


Wat is het nut van ontruimingsplattegronden? 

Ontruimingsplattegronden zijn verplicht voor alle gebouwen met een brandmeldinstallatie. Op deze plattegronden staan eenvoudig en begrijpelijk de snelste en veiligste vluchtroutes aangegeven. Ook staat er op elke vluchtrouteplattegrond waar deze zich exact bevindt. Dit is belangrijk voor de oriëntatie van mensen bij nood. Tenslotte staat er informatie op over de locatie van EHBO-middelen, blusmiddelen en de verzamelplaats.

Ik wil meer weten